Login

header-info-news

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่แปลงนาภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจียงธรรมามิกราช จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเกี่ยวข้าวในโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ โดยมี พล.ต.สาธิต เรืองสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 กว่า 50 คน ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ทั้งมือเกี่ยวและเครื่องตัดหญ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพิเศษที่ทางกองร้อยมณฑลทหารบกได้ประดิษฐ์ขึ้นมา

          สำหรับข้าวแปลงนี้ มณฑลทหารบกที่ 34 ได้จัดทำโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 59อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับกำลังพล และนำผลผลิตที่ได้เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลของหน่วยงาน ปลูกข้าวตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จำนวน 140 คน สำหรับข้าวที่ปลูกประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 105

          พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 กล่าวว่า โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ต้นข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อใหญ่ ต้นสูง รวงหนา คาดว่าน่าจะได้ข้าวเปลือกประมาณ 90 - 100 ถัง ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้เคยปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ  แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในปีนี้จึงได้ทำการปลูกข้าว โดยได้รับการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทำให้คุณภาพดินดีขึ้น ข้าวที่ปลูกเจริญเติบโตดี ทำให้ได้ผลผลิตมาก

2 resize

 

1 resize

 

 

 

5369 resize

DSC 0614 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222