Login

header-info-news

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา และนายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง (กรรมการกองทุนฯ) นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ อบจ.พะเยา ร่วมกันเป็นตัวแทนของนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา มอบเช็คจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ ตัวแทนจาก อบต.ดอกคำใต้ ซึ่งจะได้นำไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นางศรีจันทร์ มานิตย์ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อยู่บ้านเลขที่ 128 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

IMG 0635 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222