Login

header-info-news

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานรวมพลัง เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงต้นไม้ของพ่อ  กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง (ทำดีด้วยกาย) โดยการเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ เยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา เยี่ยมเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา และกิจกรรมพัฒนากว๊านพะเยา 

13

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222