Login

header-info-news

          พบปลาตะเพียนลอยตายเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณกว๊านพะเยา หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากภาวะขยะกระทง ที่เน่าเสีย ทำให้ปลาขาดออกซิเจน นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณการตายของปลาบริเวณกว๊านพะเยายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากสภาพน้ำที่เริ่มเน่าเสียเนื่องจากการเน่าสลายของเศษวัชพืชที่อยู่ใต้น้ำ จึงส่งผลให้ค่าออกซิเจนต่ำ ทำให้ปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้สั่งการให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเร่งสูบน้ำและอุโมงค์น้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ซึ่งหลังจากร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้ในขณะนี้ระดับคุณภาพของน้ำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          และในวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2559) มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สาขาการประมง ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ และปลาในกว๊านพะเยา ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้ปลาตะเพียนลอยตายเป็นจำนวนมาก 

IMG 0596 resize

IMG 0594 resize

64192 resize

59483 resize

IMG 0577 resize

IMG 0592 resize

IMG 0593 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222