Login

header-info-news

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย เร่งทำแนวกั้นผักตบชวาบริเวณประมง เพื่อกันผักตบชวาไหลลงสู่ลำน้ำอิง ทำให้การระบายน้ำไหลลงน้ำอิงได้รวดเร็ว เมื่อเกิดฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาอุทกภัยบริเวณต้นน้ำได้

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222