Login

header-info-news

          วันที่ 11 พฤศจิกายน  2559 ที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ อปท. ในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทำให้น้ำจากเก็บน้ำแม่ตุ้ม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ล้มและหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 7 และ 8 รวมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียกว่า 200 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร  ในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังพร้อมเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 

          ด้าน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หลังจากได้ลงสำรวจพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการด่วน  อีกทั้งยังมีกำลังพลจาก มณฑลทหารบกที่ 34  ลงพื้นที่ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎรด้วย

1

 

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222