Login

header-info-news

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่กระทรวงแรงงาน กทม. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการรับและส่งมอบข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ จากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จังหวัดพะเยา

          กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดทำโครงการ “จากชาวนาถึงแรงงาน” โดยขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีการจัดซื้อข้าวเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้าง ได้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ตามความห่วงใยของ พลเองประยุทธ์ จันทร์โอกชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับให้ต้องทำความเข้าใจทั้งระบบและกำหนดมาตรการการช่วยเหลือให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ พาชาวนาไปขายข้าว โดยการสนับสนุนรถบรรทุกและน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จังหวัดพะเยา บรรทุกข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 11,399 กิโลกรัม ส่งมอบข้าวให้กับกระทรวงแรงงาน  เพื่อจำหน่ายให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ

DSC 0290 resize

DSC 0261 resize

179344 resize

179356 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222