Login

header-info-news

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์วัฒนธรรมบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีชาติพันธุ์อิ่วเมี้ยน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี  ซึ่งจะมีชนเผ่าเย้า 400-500 คน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ มาร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน

          ชาวไทยภูเขาเผ่าอิ่วเมี้ยน หรือ เผาเย้า บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอิ่วเมี้ยน จากจังหวัดภาคเหนือภาคเหนือตอนบน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีชาติพันธุ์อิ่วเมี้ยน หรือพิธีกรรม “โจ๋วซิน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ราษฎรชาวไทยภูเขา เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน พัฒนา พสกนิกรชาวไทยภูเขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 – 2523  ตั้งแต่ครั้งในอดีตที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยก่อร้าย จากการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ตามแนวชายแดน บริเวณอำเภอเชียงคำ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญ กำลังใจ แก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่หลายครั้ง ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือ จนเหตุการณ์สงบ ด้วยพระบารมี ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอิ่วเมี้ยนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน    เข้ามาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ได้อยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มาจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ

216342 resize

216343 resize

216340 resize

216210 resize

216209 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222