Login

header-info-news

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          วันขึ้น 15 คำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ 2559 ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ประชาชนนิยมออกมาลอยประทีปโคมไฟตามน้ำลำคลองต่าง ๆ สถานที่บางแห่งมีการจัดงานแสดง แสง สี เสียง หรือเผาเทียนเล่นไฟ ประชาชนจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปร่วมกิจกรรมรื่นเริงเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและโคมลอย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างดีที่สุด ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทงขึ้น โดยสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตชด. 32 ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน และอาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวนกว่า 500 นาย ร่วมปฏิบัติการ 

1

 

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222