Login

header-info-news

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณสวนสาธารณะบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) หน่วยเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รอบกว๊านพะเยา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต และเนื่องในดอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดย่มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยฟื้นฟูแลเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณรอบกว๊านพะเยา และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมี่วนร่วมในการอนุรักษ์กว๊านพะเยาแบบประชารัฐ โดยจัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในบริเวณสองข้างทางถนนรอบกว๊านพะเยา จำนวน 3,000 ต้น

1

2

5

4

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222