Login

header-info-news

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพะเยา ร่วมงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน 80 ปี พะเยาพิทยาคม  (Academic Exhibition & PPK’s 80th Anniversary Open House 2016) โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา เหลียวหลังแลหน้า ฟ้าบานเย็นขาว ครบรอบ 80 ปี โดยศิษย์เก่าพะเยาพิทยาคม นิทรรศการ กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

IMG 0321 resize

 

IMG 0326 resize

IMG 0307 resize

IMG 0306 resize

IMG 0305 resize

IMG 0332 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222