Login

header-info-news

          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณบ่อสิบสอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานเจริญพุทธมนต์ สืบชะตา บวชป่า และทอดผ้าป่าบ่อสิบสอง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่รักและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และต้นน้ำลำธาร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          นายบุญทิศ เมืองซื่อ นายกเทศบาลตำบลบ้านต๋อม กล่าวว่า บ่อสิบสอง เป็นแหล่งธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำ พันธุ์พฤกษศาสตร์ สัตว์ป่า และอาหาร ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วย แต่ปัจจุบันสภาพื้นที่ป่าไม้เริ่มเสื่อมโทรมลง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาป่า บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คืนสู่ปกติ 

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222