Login

header-info-news

          วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายเครื่องสักการะเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา เปิดพระตำหนักของสมเด็จย่าให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม

          สำหรับพระตำหนัก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระตำหนักกว๊านพะเยา มีทั้งหมด 3 หลัง  ซึ่งภายในมีการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ โดยพระตำหนักหลังที่ 1 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยกรมประมง เป็นพระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระตำหนักหลังที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระตำหนักหลังที่ 3 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเป็นพระตำหนักที่ทรงโปรดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้ารับเสด็จบริเวณรอบตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และสระน้ำพุอันสวยงาม

IMG 9437 resize

IMG 9430 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222