Login

header-info-news

          วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมทำตักบาตรเทโวโรหณะ  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 1,000 คน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 90 รูป โดยยืนเรียงรายลดหลั่นตามบันไดจากบนวัดลงมาสู่ประตูทางเข้ากว่า 500 เมตร ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณทางขึ้นวัดพระตุจอมทอง เนื่องในโอกาสวันออกพรรษาของทุกปี และเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม  2559 พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต จึงได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของจัดงานขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

1

 

 

2

 

3

 

5

 

4

 

 

7

 

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222