Login

header-info-news

          วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  มีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี  ซึ่งหวัดพะเยา กำหนดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย 

  Collage Fotor1

Collage Fotor2

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222