Login

header-info-news

          วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก “กว๊านพะเยาเกมส์”  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งข่าติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์ จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 34 ชนิดกีฬา  ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2559 ในพิธีเปิด มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ การแสดงแสงสีเสียง ชุดสีสันแห่งสายน้ำ มิตรภาพไร้พรหมแดน แห่งวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ขบวนแห่ไฟคบเพลิง อคณีบูชา มิ่งมหามงคล  และได้นำเอาสัญลักษณ์รูป ปลานิล มาเป็นสัญลักษณ์หรือที่เรียกว่า มาสคอต ประจำการแข่งขัน  

DSC 7195 resize

DSC 7198 resize

DSC 7155 resize

DSC 7259 resize

DSC 7252 resize

DSC 7241 resize

DSC 7175 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222