Login

header-info-news

          วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ทั้งนี้ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาส  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33

          สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2559 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560) ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  194422 resize

194419 resize

194425 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222