Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสมาน หัวนา ส.อบจ. พะเยา อำเภอภูซาง พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คำวงษา นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ. พะเยา อำเภอเมือง และข้าราชการ อบจ. พะเยา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจักได้เรียนรู้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการประชุมสภาท้องถิ่น การเห็นชอบงบประมาณ การเห็นชอบให้ใช้เงินสะสม การโอนงบประมาณในชั้นสภาได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559

68473 resize

 

80277 resize

 

68471 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222