Login

header-info-news

          วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ประจำปี 2559 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมี นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิด

          กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2559 เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและความถนัด ได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถของตนเอง และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยแบ่งจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) รวมทั้งสิ้น 215 รายการ  โดย อบจ. พะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท สมทบโครงการฯ

14434834 1110290085706912 758336409205443552 o resize

14525144 1110290182373569 5813648941576686906 o resize

14445227 1110290389040215 8350323549556576571 o resize

14444679 1110290575706863 4621622148739926461 o resize

14525174 1110290579040196 887244974564834226 o resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222