Login

header-info-news

          วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงานผ้าทอ ผ้าถิ่น วิธีคนพะเยา ประจำปี 2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานโครงการผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าทอพื้นเมืองพะเยา ให้ได้รับการสวมใส่อย่างแพร่หลายและเป็นวิถีชีวิตประจำวัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการผ้าทอ ผ้าถิ่น วิถีคนพะเยา และกิจกรรมการแสดงเดินแบบผ้าทอพื้นเมืองพะเยา ในการนี้ นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมเดินแบบชุดผ้าทอพื้นเมืองพะเยาด้วย 

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222