Login

header-info-news

          วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่บริเวณหน้ากว๊านพะเยา ตรงข้ามอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพญานาค โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะยา กำหนดจัดพิธีบวงสรวงพญานาคกลางกว๊านพะเยา ที่ได้ปกปักษ์รักษาประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ตลอดจนคุ้มครองรักษาผืนกว๊านพะเยาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จนน้ำในกว๊านแห้งขอด กระทั่งต่อได้เกิดฝนตกหนักส่งให้น้ำในกว๊านพะเยามีปริมาณสูงขึ้น และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา 

1

2

3

4

 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222