Login

header-info-news

          วันที่ 15 กันยายน 2559 ที่หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ส่วนราชการเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ และได้มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 500 ชุด โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงพระราชทานในครั้งนี้

          หลังจากที่ จังหวัดพะเยาได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่ในช่วงดึกของวันที่ 11 กันยายน 2559 จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ สถานศึกษา รวมถึงพื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ และอำเภอเมืองพะเยา รวม 21 ตำบล 125 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 4,450 ครัวเรือน โดยอำเภอดอกคำใต้ได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรเสียหาย รวมทั้งสิ้น 9 ตำบล 64 หมู่บ้าน 4,378 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 4,500 ไร่  หลังเกิดเหตุ จังหวัดพะเยา ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนราษฎร และถนนหนทางเพื่อประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222