Login

header-info-news

          วันที่ 13 กันยายน 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา นายสมาน หัวนา ส.อบจ. พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 "สพป.พย. เขต 2 เกมส์ ครั้งที่ 20 " ปี 2559 (ภูซางเกมส์)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาและได้รับประสบการณ์จากากรแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับจังหวัด  

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222