Login

header-info-news

          วันที่ 11 กันยายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์ ประจำปี 2559 ณ วัดเชียงหมั้น บ้านกว๊าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

          สำหรับประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตนี้ เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก

162048 resize

162056 resize

162058 resize

162061 resize

162053 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222