Login

header-info-news

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เร่งกำจัดผักตบชวาออกจากลำน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถรองรับน้ำที่จะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงฤดูฝนนี้ 

 วันที่ 6 กันยายน 2559 เก็บผักตบชวาที่ ลำน้ำอิง บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

1

          วันที่ 7 กันยายน 2559 ที่บ้านกว๊านเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว

2

          วันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ หมู่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222