Login

header-info-news

          เช้าของวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหายกว่า 500 หลังคาเรือน หลังจากเกิดฝนตกตลอดทั้งคืนของคืนวันที่ 12 กันยายน 2559 ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าสู่น้ำร่องช้างแล้วหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ตำบลหนองหล่ม และตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 7, 10 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่น้ำป่าไหลหลากเข้าสู่ลำน้ำร่องช้างเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยระดับน้ำอยู่ที่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร นอกจากนี้ยังมีราษฎร์ในตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอแม่ใจ ที่น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร

น้ำท่วม ตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

44

1        

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรียกประชุมหัวหน้าส่วน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

2

ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ และบ้านสันช้างหิน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา บรรจุถุงทรายเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำร่องช้างใช้เป็นแนวกั้นกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน

33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222