Login

header-info-news

          วันที่ 3 กันยายน 2559 ที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองพะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเปตองพะเยาโอเพ่น ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความสนุกสนานรื่นเริง และช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222