Login

header-info-news

          วันที่ 2 กันยายน 2559 ที่กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 17 ครบรอบปีที่ 35 โดยมี พลโทวรรณะ รอนราณ อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และมีผู้บังคับบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล บริจาคเงินสนับสนุนการปรับปรุงโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และกิจกรรมกำลังพลของกรมทหารราบที่ 17 บริจาคโลหิตและอวัยวะกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ด้วย

          สำหรับกรมทหาราบที่ 17 ได้จัดตั้งหน่วยครั้งแรก ซึ่งเป็นที่ตั้งชั่วคราวที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อมาได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งถาวรที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2524 และถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 สืบมาจนถึงปัจจุบัน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222