Login

header-info-news

          วันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน วันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 ตามที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” และได้มีการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะสมาชิกจึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสแห่งวันสำคัญนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีพิเศษครบรอบ 50 ปีของ “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา จึงร่วมกับ กศน. อำเภอทุกแห่ง จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ส่งเสริมการรักการอ่าน ก่อให้เกิดเป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ และนำไปต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การนำเสนอผลงานของนักเรียน ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ สู่สาธารณชนและเพื่อสร้างการตระหนักในการรู้หนังสือ โดยมีนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ กศน. ประจำตำบลต่าง ๆ ใน อ.ปง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222