Login

header-info-news

          วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีและแสดงมุทิตาจิต ที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ถวายรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2559  แด่ พระเทพญาณเวที ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดศรอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา 

DSC 0995 resize

DSC 1008 resize

DSC 1024 resize

DSC 1015 resize

DSC 0994 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222