Login

header-info-news

          วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่สำนักงานโครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานส่งมอบข้าวสารให้กับราษฎรที่เดือดร้อน

          สำหรับการช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายแนวทางในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนขาดแคลนข้าวบริโภค โดยใช้ธนาคารข้าวเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อหมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนขาดแคลนข้าวบริโภค  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากบริษัท สิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สนับสนุนข้าวสารเจ้า ชนิด 5% จำนวน  13 ตัน ให้กับราษฎรกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ  จำนวน 9 กลุ่ม ในพื้นที่ ตำบลแม่กา ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา และ ตำบลบุญเกิด ตำบลคือเวียง ตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เนื่องจากที่ผ่านกลุ่มใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำขาดโอกาสในการทำนาในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา เพราะต้องช่วยระบายน้ำลงสู่น้ำกว๊านพะเยา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง 

DSC 1068 resize

DSC 1072 resize

DSC 1063 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222