Login

header-info-news

          วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ. พะเยา ร่วมประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แขวงอุดมไชย สปป. ลาว กับจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559 

279942 resize

41906 resize

DSC 0910 resize

279937 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222