Login

header-info-news

          วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีฯ ครบรอบ 21 ปี โดยมี นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร สวท. พะเยา และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สปข. 3 ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปข. 3 กับสื่อสารมวลชนของจังหวัดพะเยา 

DSC 0897 resize

DSC 0896 resize

DSC 0887 resize

DSC 0898 resize

DSC 0892 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222