Login

header-info-news

        วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์  ประธานสภา อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา (คกก.ธรรมาภิบาลจังหวัด) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 4/2559  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  และออกเดินทางพร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา  เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดพะเยา  ณ อำเภอภูซาง และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

83586 resize

87900 resize

87901 resize

87903 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222