Login

header-info-news

          วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพะเยา ร่วมเสวนาเวที "สมัชชาพลเมืองรวมพลังประชารัฐสร้างบ้านแป๋งเมืองพะเยา " ซึ่งมีเป้าหมายของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่รูปธรรมในการจัดการปัญหาของชุมชนตามประเด็นงานต่างๆ ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน เพื่อสร้างการตื่นตัวของพลเมืองสู่การจัดการตนเอง 

DSC 3831 resize

DSC 3820 resize

DSC 3819 resize

DSC 3839 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222