Login

header-info-news

          วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพระราชปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาจำนวน 700 รูป และนายสรธร สัดทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
          สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การสวดมนต์บทที่เป็นสิริมงคล ได้แก่ บทธรรมะจักกัปปวัตนสูตร บทชัยมงคลคาถา และบทโพชฌังคปริตร ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ฯ เป็นประจำทุกเดือน 

1 resize

3 resize

4 resize

2 resize

6 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222