Login

header-info-news

          วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมกิจกรรมปั่นรวมใจเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี  โดยมี นายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมปั่นด้วย  ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านปิน บ้านถ้ำ หนองหล่ม และคือเวียง จัดกิจกรรมปั่นรวมใจเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี และได้จัดแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุระหว่าง 4 ตำบล เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความสมานฉันท์ ความสนุกสนาน และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วย

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222