Login

header-info-news

          วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ศาลหลักเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ. พะเยา ร่วมจัดงานครบรอบปีที่ 39 ของการก่อตั้งจังหวัดพะเยา โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า นายวรวิทย์ บุรณศิริ เป็นประธานในการขึ้นท้าวทั้งสี่ เพื่อบอกกล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับรูปรับทราบ และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาปกป้องคุ้มครอบให้กิจการงานสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่ 39 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป พิธีบวงบวงสรวงศาลหลักเมือง เจริญพระพุทธมนต์ศาลหลักเมือง โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  และพิธีสืบชะตาเมืองพะเยา ซึ่งจัดพิธีพร้อมกัน 5 ประตูเมือง คือ ประตูชัย ประตูกลอง ประตูปู่ยี่ ประตูเหล็ก และประตูประสาท ซึ่งนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ จุดประตูเหล็ก
           สำหรับจังหวัดพะเยานั้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จังหวัดพะเยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

1 resize

2 resize

3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222