Login

header-info-news

         วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่สนามกลางเวียง (ข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลลำไย และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จัดงานเทศกาลลำไยและของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่  18 – 27  สิงหาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ลำไย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย และเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสบริโภคลำไยคุณภาพและสินค้าแปรรูปจากลำไยของดีจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้โดยทางตรงและเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดในระดับจังหวัดและภูมิภาค

1

2

4

3

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222