Login

header-info-news

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และคณะ นำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอปง และ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  โดยมี นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พล.ต. วิรัช ปัญจานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นายวรวิทย์  บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน

          สืบเนื่องจาก ในช่วงวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2559 ได้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน และอำเภอภูซาง ทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอำเภอปงได้รับผลกระทบรวม 7 ตำบล 34 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน กว่า 2,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย นอกจากนี้ยังมีถนน สะพาน และฝาย ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก  อำเภอเชียงคำได้รับผลกระทบรวม 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน กว่า 500 ครัวเรือน อำเภอเชียงม่วน 1 ตำบล คือ ตำบลสระ และอำเภอภูซาง 3 ตำบล รวม 11 หมู่บ้าน

          ทั้งนี้ ได้นำถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จำนวน 1,000 ครัวเรือน ที่หอประชุมโรงเรียนปงรัชฎาภิเษก อำเภอปง จำนวน 1,500 ครัวเรือน และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จำนวน 500 ครัวเรือน

1 resize

2 resize

9 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

10 resize

151765 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222