Login

header-info-news

อบจ.พะเยา-เชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อแม่ ถวายเพื่อพ่อ" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย โดย อบจ.พะเยา ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านห้วยทรายขาว ม.16 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
พิกัด-แปลงนาสาธิต (Google Map) = 19.39054, 100.01217
หรือ Link url = https://drive.google.com/open?id=1EMLV8ZGACfYDxuHgmk6YAs3RRh0&usp=sharing

S  51298311

1

S  51298314

S  51298316

S  51298318

S  51298315

S  51298317

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222