Login

header-info-news

           วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนิมิต วันไชยธนวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ท่วมสูงในเขตพื้นที่อำเภอปง    โดยมี นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง รายงานสถานการณ์ในพื้นที่

                   ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอปง มีระดับน้ำที่สูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำในลำน้ำงิมและน้ำคะที่ไหลบ่าเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรในตำบลงิม ตำบลออย แล้วไหลลงแม่น้ำยม ทำให้ท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ลุ่มน้ำยม เช่น ตำบลนาปรัง ตำบลปง เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง รวม 5 ตำบล คือ งิม ออย ปง  นาปรัง  ควร รวม 28 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือน มีผู้สูญหาย 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ถนนชำรุดเสียหาย 3 เส้นทาง คอสะพานขาด 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222