Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2559 ที่ลานรวมพลกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา (ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา) นำลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีลูกเสือชาวบ้านรวมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือกว่า 4,000 คน ร่วมพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรับลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของลูกเสือชาวบ้านที่จะเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อสักการะ และการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

8 resize

7 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222