Login

header-info-news

          วันที่ 4 สิงหาคม 2559  ที่ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกเสียงประชามติ  โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรม เป็นไปอย่างคึกคัก มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ  และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน  เดินขบวนไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นอกจากนี้ยังมีรถโบราณ และการแสดงพารามิเตอร์ ร่วมเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติด้วย

          จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ตามยุทธศาสตร์ “ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง” กิจกรรมรณรงค์ Big Day พร้อมกับจังหวัดต่าง ทั่วประเทศ  โดยได้กิจกรรมเชิงรุกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ พร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ ให้มากที่สุด ตามเป้าหมายคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท. พะเยา) FM 95.25 Mhz

          สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์ ได้แบ่งออกเป็น 2 ขบวน คือ ขบวนที่ 1 ตั้งขบวนที่ข่วงวัฒนธรรม ผ่านแยกประตูเหล็ก ผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา ผ่านศาลหลักเมือง เลี้ยงซ้ายธนาคารออมสิน  ผ่านหน้าอุทยานเรียนรู้ฯ เข้าสู่ลานกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม และขบวนที่ 2 เริ่มที่ข่วงวัฒนธรรม ผ่านแยกประตูเหล็ก ผ่านโรงเรียนอนุบาลพะเยา เลี้ยวซ้ายผ่านโรงแรมพะเยาเกทเวย์ ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา เข้าสู่ลานกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222