Login

header-info-news

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายสวัสดิ์  หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ. พะเยา เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม ในกิจกรรมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา อบต. ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม และหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งได้ใช้พื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย โดยการจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม การอพยพผู้คนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย และการเข้าป้องกันอำนวยความปลอดภัยแก่ชาวบ้าน

1

279758 resize

279761 resize

279762 resize

1985 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222