Login

header-info-news

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่บ้านท่าฟ้า อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมโครงการโรงเรียนกฎหมายสุขใจวัยเก๋า และโครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อหาอัตลักษณ์ผ้าทอไทลื้อที่ตกสำรวจเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ทั้งสถานที่อาหารและอุปกรณ์เป็นอย่างดี

1

3

2

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222