Login

header-info-news

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งด้านอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 “กว๊านพะเยาเกมส์  ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2559  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจาก 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 

1

2

4

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222