Login

header-info-news

          วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 25๕๙ พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ โดย Lions Clubs International FOUNDATION THE LION CLUB OF BANGKOK COSMOPOLITAN DISTRICT 310 C PHAYAO DISTRICT 310 A2 DOKKAMTAI - PHAYAO DISTRI CT 310 A2 เครื่องกระตุกหัวใจมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งมีอดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล GLT Area Reader ไลออนส์สมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ วิธีการของการช่วยเหลือในครั้งนี้ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา เครื่องช่วยฟัง มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา , โรงพยาบาลแม่ใจ, โรงพยาบาลเชียงคำ จำนวน 250 เครื่อง มูลค่า 3,000,000 บาท โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222