Login

header-info-news

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 32 และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559  ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222