Login

header-info-news

            เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน ครั้งที่ 2  และนายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา นำนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานเสือดอกคำใต้ ส่วนเส้นทางการปั่น ปล่อยตัวนักปั่นจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 และไปสิ้นสุดระยะทางที่วัดพระธาตุศรีรัตนสุดารามระยะทางทั้งหมดประมาณ 40 กิโลเมตร

          ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดทำโครงการ UPCC Bike Clinic “จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน”ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงรักษาจักรยานให้แก่ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งดิน หรือแหล่งอาหารสำหรับนกยูงไทย 

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222